ਮੈਂ ਪੰਜੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਲਾਈਆਂ ਨੰਗ ਫ਼ੇਰ ਵੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗਾਇਆ ਵੀਰ ਨੇਂ

ਮੈਂ ਪੰਜੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਲਾਈਆਂ ਨੰਗ ਫ਼ੇਰ ਵੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗਾਇਆ ਵੀਰ ਨੇਂ

ਮੈਂ ਪੰਜੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਲਾਈਆਂ ਨੰਗ ਫ਼ੇਰ ਵੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗਾਇਆ ਵੀਰ ਨੇਂ Mp3 Download

ਮੈਂ ਪੰਜੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਲਾਈਆਂ ਨੰਗ ਫ਼ੇਰ ਵੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗਾਇਆ ਵੀਰ ਨੇਂ

ਮੈਂ ਪੰਜੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਲਾਈਆਂ ਨੰਗ ਫ਼ੇਰ ਵੜਾ .... ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗਾਇਆ ਵੀਰ ਨੇਂ ...

0:00
0:00
ਮਿੱਤਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ END ਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋਡ਼ ਆ ਇਸ ਵੀਰ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਰਾਂ ਦੀ SHARE ਮਿੱਤਰੋ

ਮਿੱਤਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ END ਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ👌ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋਡ਼ ਆ ਇਸ ਵੀਰ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਰਾਂ ਦੀ👍#SHARE ਮਿੱਤਰੋ

0:00
0:00
ਲੋਕੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗਾਇਆ ਵੀਰ ਨੇਂ

ਲੋਕੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖੜਾ ..ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗਾਇਆ ਵੀਰ ਨੇਂ .. 👌👌

0:00
0:00
ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਾਵਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਰਾ ਮਿੱਤਰੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ ਵੀਰ ਨੇਂ

ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਾਵਾ .... ਸੁਣ ਕੇ ਜਰਾ ਮਿੱਤਰੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ ਵੀਰ ਨੇਂ ..

0:00
0:00
ਵੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਾ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀਰ ਛੋਟੇ ਨੇਂ ਤੇ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਜੁਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਇਆ ਸੁਣੋ ਮਿੱਤਰੋ

ਵੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਾ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਨ ਦੀ ,ਵੀਰ ਛੋਟੇ ਨੇਂ ਤੇ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਜੁਮੇਵਾਰੀਆਂ ⏺ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਇਆ .ਸੁਣੋ ਮਿੱਤਰੋ

0:00
0:00
ਸੋਚ ਇਹੋ ਮਿੱਤਰੋ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਾਉਂਦਾ ਮਾਰਨਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ ਵੀਰ ਨੇਂ

ਸੋਚ ਇਹੋ ਮਿੱਤਰੋ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਾਉਂਦਾ ਮਾਰਨਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ .ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ ਵੀਰ ਨੇਂ

0:00
0:00
ਲਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੋਬਦਾ ਨੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦਾ ਸੋਬਦਾ ਨੀ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀਂ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ ਵੀਰ ਨੇਂ

ਲਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੋਬਦਾ ਨੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ,ਬੀੜੀ ਪੀਂਦਾ ਸੋਬਦਾ ਨੀ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ !! ਬਹੁਤ ਹੀਂ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ ਵੀਰ ਨੇਂ !!

0:00
0:00
ਜੇ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਰ ਹੁੰਦਾ ਨੀਂ ਤਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਛੇੜਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ ਵੀਰ ਨੇਂ

ਜੇ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਰ ਹੁੰਦਾ ਨੀਂ ਤਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਛੇੜਦੇ⏺ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ ਵੀਰ ਨੇਂ👌

0:00
0:00
ਇਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੂਜਾ ਛੱਲਾ ਬਹੁਤ ਰਾਵੋਉਂਦਾ ਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ ਵੀਰ ਨੇਂ

ਇਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੂਜਾ ਛੱਲਾ ਬਹੁਤ ਰਾਵੋਉਂਦਾ ਏ 😢ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ ਵੀਰ ਨੇਂ 👌👌

0:00
0:00
ਆਖਦੇ ਸਿਆਣੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਨੀ ਚੱਟੀਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਤੱਥ ਗਾਇਆ ਵੀਰਾਂ ਨੇਂ ਮਿੱਤਰੋ ਸੁਣ ਕੇ ਜਰਾ Share ਕਰ ਦਿਓ

ਆਖਦੇ ਸਿਆਣੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਨੀ ਚੱਟੀਦਾ⏺ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਤੱਥ ਗਾਇਆ ਵੀਰਾਂ ਨੇਂ 👌ਮਿੱਤਰੋ ਸੁਣ ਕੇ ਜਰਾ Share ਕਰ ਦਿਓ👍

0:00
0:00

Noxila - The list above is top ten results of ਮੈਂ ਪੰਜੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਲਾਈਆਂ ਨੰਗ ਫ਼ੇਰ ਵੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗਾਇਆ ਵੀਰ ਨੇਂ, very best that we say to along with display for you. We all find plenty of tracks ਮੈਂ ਪੰਜੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਲਾਈਆਂ ਨੰਗ ਫ਼ੇਰ ਵੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗਾਇਆ ਵੀਰ ਨੇਂ although many of us simply display the tracks we consider will be the finest tracks.

Songs You Might Like: